Услуги

ПОСРЕДНИЧЕСТВО  ПРИ ПОКУПКО - ПРОДАЖБА  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ПОСРЕДНИЧЕСТВО  ПРИ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И НАЕМАНЕ  НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

ОЦЕНКА НА ИМОТ

КОНСУЛТИРАНЕ

ЖИЛИЩНО  КРЕДИТИРАНЕ

СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ